Φορείς έρευνας και αναμενόμενα αποτέλέσματα

Αναμενόμενα Αποτελέσματα

1Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας
Ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στους τομείς της βιομηχανικής παραγωγής ιχθυελαίων, της αξιοποίησης των υδάτινων πόρων και της πρόληψης φλεγμονωδών χρόνιων νοσημάτων.
2Αξιοποίηση
Αξιοποίηση των παραπροϊόντων αλιείας για την ανάπτυξη λειτουργικών τροφίμων
3Νέα δεδομένα
Δεδομένα σχετικά με τη διερεύνηση της αντιφλεγμονώδους δράσης των ιχθυελαίων πλούσιων σε ω-3 λιπαρά οξέα.