Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

           1. Kalogianni E. P., Georgiou D., Charisis A., Exarhopoulos S., Tzika P., Valorization of mullet roe by-products for the production of polyunsaturated fatty acids rich oils, J Am Oil Chem Soc. 2023;100:317–327, https://doi.org/10.1002/aocs.12681 

           2. Georgiou D., Tzika P., Charisis A., Kalogianni E. P., Effect of Extraction Method on the Yield and Quality of Mullet Roe Oil, Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2023, 2300008. https://doi.org/10.1002/ejlt.202300008

 

Συμμετοχή σε συνέδρια

  1. "Towards the protection of polyunsaturated lipids in emulsions: interfacial and partitioning effects of antioxidants", Kalogianni E.P., Charisis A., Georgiou D., 18th Euro Fed Lipid Congress and Expo, 18th – 21st October, 2021.

2. «Ανάπτυξη αντιφλεγμονωδών λειτουργικών τροφίμων με χρήση ιχθυελαίων πλούσιων σε ω-3 λιπαρά οξέα, προερχόμενων από παραπροϊόντα της ελληνικής αλιείας και ιχθυοκαλλιεργειών», Πισσαρίδη Κ., Βεληβασάκη Κ., Γιατράκου Β., Κρυστάλλη Ε., Σπηλιώτης Β., Αντωνίου Γ., Κουτσοπούλου Ι., Νάνου Α., Τσιριμιάγκου Χ., 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Φόρουμ Επιστήμης και Τεχνολογίας Λιπιδίων, 25 Νοεβρίου, 2022, Αθήνα, Ελλάδα

Μπορείτε να βρείτε το poster εδώ.